set_filenames(array( 'content' => 'addurl.tpl' )); $sub = explode(".", $_SERVER[HTTP_HOST]); $gdom = 99; foreach($KDOMEINEN AS $key => $val) { if($sub[1].".".$sub[2] == $val) { $gdom = $key; } } $sub = $sub[0]; $query = mysql_query("SELECT * FROM bsp_domeinen WHERE domein = '$_GET[domein]' AND gdomein = '$gdom'") or die(mysql_error()); if($ob = mysql_fetch_object($query)) { if($_POST[naam] !== "" && ereg("[A-Za-z0-9_-]+([\.]{1}[A-Za-z0-9_-]+)*@[A-Za-z0-9-]+([\.]{1}[A-Za-z0-9-]+)+", $_POST[email]) && $_POST[url] !== "" && $_POST[titel] !== "") { mysql_query("INSERT INTO bsp_queue (domein,categorie,rubriek,titel,url) VALUES ('$ob->id','$ob->categorie','$rubriek','$titel','$url')") or die(mysql_error()); $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "From: $_POST[naam] <$_POST[email]>\r\n"; mail("$ob->naam <$ob->email>", "Suggestie Link $ob->domein.".$WEBSITE_DOMEIN."", "Beste $ob->naam, Je bent vanaf ".date("d-m-Y", $ob->aangemaakt)." beheerder van $ob->domein.".$WEBSITE_DOMEIN.". Er is een suggestie gedaan op jouw startpagina van een link. Het betreft hier: Bedrijfsnaam:\t\t$bedrijfsnaam Naam:\t\t$naam Email-adres:\t\t$email Relatie met site:\t\t$relatie Actie:\t\t$actie URL:\t\t$url Titel website:\t\t$titel Rubriek:\t\t$rubriek Opmerking:\t\t$opmerking Je kan deze in het beheer systeem goed of fout keuren. Groeten, ".$WEBSITE_DOMEIN."" , $headers); $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "From: www.".$WEBSITE_DOMEIN." \r\n"; mail("$naam <$email>", "Aanmelding link: $ob->domein.".$WEBSITE_DOMEIN."", "Beste $_POST[naam], Bedankt voor de suggestie van jou. Wij zullen deze link in beschouwing nemen en het zou aardig zijn als wij een link terug kunnen verwachten van jouw zijde. In ieder geval zijn wij blij met jouw toegevoegde waarde aan ons portaal. Groeten, ".$WEBSITE_DOMEIN."" , $headers); $template->assign_var('OUTPUT', 'De email is verzonden, zo nodig krijg je zo spoedig mogelijk reactie!'); } $template->assign_vars(array( 'achtergrond' => $ob->achtergrond, 'titel' => $ob->titel, 'inhoud' => $ob->inhoud, 'domein' => $ob->domein, 'id_domein' => $ob->id )); $query = mysql_query("SELECT titel FROM bsp_rubrieken WHERE domein = '$ob->id'") or die(mysql_error()); while($ob = mysql_fetch_object($query)) { $template->assign_block_vars('rubriek', array( 'value' => $ob->titel, 'naam' => $ob->titel )); } $template->pparse('content'); } else { echo ""; } ?>